Online Baccarat

Det spennende spillet Baccarat ligner spillet kjent som “Chemin de Fer” i noen land. Den primære forskjellen mellom de to spillene er at i “Chemin de Fer” banker bankmannen sine innsatser, mens i “Baccarat”, banker alle kasinoene. Baccarat er et ekstremt enkelt spill å spille. Faktisk er de eneste beslutningene du noen gang trenger å ta: hvor mye du skal satse. Enten du skal satse på spillerhånden, bankhånden eller uavgjort. Målet med spillet er å komme så nær nummer ni som mulig. Hånden som inneholder poengantallet nærmest 9 gevinster, og alle spill som plasseres på den vinnende hånden betales ut med jevne penger; selv om det er en 5% provisjon på alle vinnende håndspill fra bankere. Uavgjort regnes som “push”, og verken spilleren eller banken vinner eller taper på uavgjort. Poengtellingen bestemmes av kortenes pålydende. Ess teller som ett; deuces teller som to osv. Alle tiere og ansiktskort teller som null. For eksempel 8 + ess = 9. King + 5 = 5, Jack + Queen = 0. Den personen blir da bankmann. En spiller kan passere “skoen” hvis de ønsker det.

I spillet med baccarat er det høyeste poengtallet som kan oppnås 9. Hvis dette skjer på de to første kortene, kalles det en “naturlig”, og er en automatisk vinner – med mindre den andre hånden også har en naturlig 9, i i så fall er det uavgjort og ingen penger skifter hender. Det nest høyeste poengtallet er 8, som også kalles et naturlig hvis det forekommer på de to første kortene. Det er også en automatisk vinner med mindre selvfølgelig den andre hånden utgjør 8 eller 9, i så fall taper den til en 9 og knytter en 8. Hvis ingen av hendene utgjør 8 eller 9 etter de to første kortene er delt ut, behandlet i henhold til følgende regler. Det trekkes ikke mer enn ett ekstra kort til hver hånd.

I mars 1982 dukket det opp en artikkel i Gambling Times som undersøkte en gruppe på seks kortundersett som resulterte i svært positive resultater for visse spill på Banker, Player og Tie. Seks kort er det minste antallet kort som garanterer at en hånd kan fullføres uten en omlegging (dvs. 2 kort til den første spillerhånden, 2 kort for den første bankhånden og 1 kort hver for spiller og bank forutsatt at begge må ta en tilleggskort). Edward Thorp svarte på Gambling Times-artikkelen i The Experts blackjack-nyhetsbrevet sommeren 1982. Thorp redegjorde for hvordan han og hans kohorte, William Walden, tidlig på 1960-tallet hadde beregnet baccaratforventninger som tok hensyn til effekten av fjerning av kort fra forskjellige valører fra de åtte dekkskoene. Hans konklusjon var at “ingen praktiske korttellingssystemer er mulige”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *